Akcje GPW

Narzędzia strony

Kurs akcji GPW kształtował się w 2016 r. w przedziale od 31,12 zł (16 czerwca 2016 r.) do 41,50 zł (18 marca 2016 r.). Na koniec 2016 r. wyniósł 39,93 zł wobec 33,00 zł na 30 czerwca 2016 r. i 35,95 zł na koniec 2015 r. Oznacza to wzrost w trakcie całego roku o 11,1%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 2,36 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki wyniosła w 2016 r. 17,6%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW wzrósł o 18,2%, a indeks WIG (szerokiego rynku) wzrósł o 14,1%.

Kurs akcji Giełdy w 2016 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane]

Kurs akcji Giełdy w 2016 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG [znormalizowane]

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł]

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW [zł]

Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA

 2016201520142013201220112010[17]
Zysk netto na akcję (zł)[18]3,122,952,672,702,523,192,26
Dywidenda na akcję (zł)[19]2,362,401,200,781,443,21-
Stopa dywidendy[20]6,7%4,9%3,3%2,0%3,8%6,1%-
Cena / zysk12,812,217,115,415,411,121,7
        
Maksymalny kurs akcji (zł)41,5053,0048,0445,1043,8954,2054,00
Minimalny kurs akcji (zł)31,1234,5335,2534,7532,1034,2048,70
Kurs akcji na koniec okresu (zł)39,9335,9545,7041,5038,8735,2549,00
Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł)  36,444,9939,5240,2237,5545,8451,84
Stopa zwrotu z akcji11,1%-21,3%10,1%6,8%10,3%-28,1%14,0%[21]
Całkowita stopa zwrotu - TSR[22]17,6%-16,1%13,0%8,8%14,4%-21,5%14,0%[21]
        
Liczba wyemitowanych akcji (tys.)41 97241 97241 97241 97241 97241 97241 972
Kapitalizacja (mln zł)1 6761 5091 9181 7421 6311 4802 057
Free float[23] (mln zł)1 089  9781 2411 1271 0549481 313
Free float %65,0%64,8%64,7%64,7%64,6%64,1%63,8%
        
Wolumen obrotu (mln akcji)[24]11,811,714,514,819,225,920,4
Wartość obrotu (mln zł)[24]424,00526,4571,8596,1720,71 188,51 055,7
Liczba transakcji (tys.)[24]89,763,068,867,373,3170,6167,0
Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)[24]47,146,658,160,077,1103,3550,4
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)[24]1 689,12 097,42 296,22 413,42 894,24 735,028 531,5
Średnia liczba transakcji na sesję[24]357,4250,9276,0272,6294,2679,84 512,8
Wskaźnik obrotów[25]35,931,1%31,2%35,4%46,2%67,1%344,8%
[17] Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
[18] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[19] Z zysku za rok poprzedni
[20] Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
[21] W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
[22] (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
[23] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
[24] W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych)
[25] Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu